Phào chỉ Hàn Quốc L65-G3

CODE
L65-G3
SIZE
2400x65x17
COLOR
G3