Phào chỉ Hàn Quốc L65-N2

CODE
L65-N2
SIZE
2400x65x19
COLOR
N2