Phào chỉ tân cổ điển T110-N8

CODE
T110-N8
SIZE
2400x110x22
COLOR
N8