Phào chỉ Hàn Quốc T60-G4

CODE
T60-G4
SIZE
2400x60x11
COLOR
G4