Phào chỉ Hàn Quốc T65-G3

CODE
T65-G3
SIZE
2400x65x13
COLOR
G3