Phào chỉ tân cổ điển F100B-C3

CODE
F100B-C3
SIZE
2400x100x12
COLOR
C3