Khung tranh Hàn Quốc C25-W5

CODE
C25-W5
SIZE
2400x25x12
COLOR
W5