Phào chỉ Hàn Quốc L65-N4

CODE
L65-N4
SIZE
2400x65x19
COLOR
N4